Paid-by-themewiki.top
zonyone1 code

Không biết thì phải hỏi

Đăng nhận xét

Hãy hỏi tất cả những gì bạn không hiểu

Muốn biết thì phải hỏi, mà muốn giỏi thì phải học...hãy hỏi tất cả những gì bạn đang băn khoăn, chắc chắn sẽ có ai đó trả lời hoặc chia sẻ cho bạn

Không biết thì phải hỏi


Chúng ta đi tìm câu trả lời, tìm những chia sẻ thực tế để làm chứ không nên dành thời gian chỉ đi ngắm, vì bạn biết không?

Bạn đi học các khóa học nghàn đô, họ không cho bạn hỏi, họ bắt bạn ngồi nghe họ giảng như kiểu BỐ ĐỜI. rồi ở dưới kiểu nhôn nhao tạo động lực cho người bên cạnh.


Nhưng bạn ạ ! Ở đây...chúng ta là người lớn, là người đang và sẽ trở thành những doanh nhân, bán cái quái gì chẳng là doanh nhân..dù nhỏ dù lớn.

Nếu vậy bạn sẽ không thể học những thứ không thực tế được, vì cứ mỗi lần sai BẠN PHẢI TRẢ GIÁ bằng rất nhiều tiền và thời gian đấy.

Hãy hỏi tất cả những gì bạn muốn hỏi, chắc chắn sẽ có ai đó giúp bạn, hay ít nhất cũng hiểu bạn đang muốn điều gì? khó khăn ra sao hen....!
ZONY NGUYỄN
Tôi yêu thích công nghệ thông tin, và tôi muốn hỗ trợ bạn trong những lĩnh vực tôi biết, đồng hành cùng zony là chương trình kết nối giữa tôi và những người bạn

Related Posts

Đăng nhận xét