Paid-by-themewiki.top
zonyone1 code

Bootstrap là gì? [Code Boostrap]Cách sử dụng Boostrap cho bloger

Đăng nhận xét

Bootstrap là gì? 

Bootstrap là một framework bao gồm các HTML, CSS và JavaScript template dùng để phát triển website chuẩn responsive. Bootstrap cho phép quá trình thiết kế website diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn dựa trên những thành tố cơ bản sẵn có như typography, forms, buttons, tables, grids, navigation, image carousels… 

Bootstrap là một bộ sưu tập miễn phí của các mã nguồn mở và công cụ dùng để tạo ra một mẫu webiste hoàn chỉnh. Với các thuộc tính về giao diện được quy định sẵn như kích thước, màu sắc, độ cao, độ rộng…, các designer có thể sáng tạo nhiều sản phẩm mới mẻ nhưng vẫn tiết kiệm thời gian khi làm việc với framework này trong quá trình thiết kế giao diện website.

 

  Cách sử dụng Boostrap

  Thêm đoạn code phía dưới dưới thẻ <head>
  
   <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  

  Thêm 2 đoạn code phía dưới vào trước thẻ </body>

   <script async='async' src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
  <script async='async' src='//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js' type='text/javascript'></script>
  

  Thêm thẻ Reponsive vào sau thẻ <head> nếu chưa có

  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  

  Các mẫu Bootstrap đẹp
  ZONY NGUYỄN
  Tôi yêu thích công nghệ thông tin, và tôi muốn hỗ trợ bạn trong những lĩnh vực tôi biết, đồng hành cùng zony là chương trình kết nối giữa tôi và những người bạn

  Related Posts

  Đăng nhận xét