Paid-by-themewiki.top
zonyone1 code

[Code] Chống chặn ADS

Đăng nhận xét

Thêm vào trước thẻ /BODY


<!--Khung thông báo phát hiện ADBLOCK-->

<style>

#detect-adblock-zone{width:100%;z-index:99;position:fixed;bottom:0;}

#detect-adblock{background:#0084ff;border:4px solid #0b28ff;color:#fff;text-align:center;padding:70px 20px;position:relative;bottom:-150px;opacity:0;font-size:120%;line-height:1.5em;border-radius:5px;width:100%;max-width:1056px;height:auto;z-index:99;box-shadow:0 5px 15px rgba(0,0,0,0.5);margin:0 auto; top: -300px;}

#detect-adblock p{margin:0}

#detect-adblock.show{pointer-events:auto;opacity:1;bottom:0;}

.detect-adblock-note{text-decoration:underline;}

.detect-adblock-title{text-decoration:underline;font-weight:700;font-size:15px;animation-name:blinker;animation-duration:3s;animation-timing-function:linear;animation-iteration-count:infinite;}

.close-detect-adblock:hover{color:#1C90F3;box-shadow:0 10px 20px rgba(0,0,0,0.19), 0 6px 6px rgba(0,0,0,0.23);transform:scale(1,1);}

#detect-adblock.show{animation:detect-adblock-anim ease-out 1s;animation-iteration-count:1;transform-origin:50% 50%;-webkit-animation:detect-adblock-anim ease-out 1s;-webkit-animation-iteration-count:1;-webkit-transform-origin:50% 50%;-moz-animation:detect-adblock-anim ease-out 1s;-moz-animation-iteration-count:1;-moz-transform-origin:50% 50%;-o-animation:detect-adblock-anim ease-out 1s;-o-animation-iteration-count:1;-o-transform-origin:50% 50%;-ms-animation:detect-adblock-anim ease-out 1s;-ms-animation-iteration-count:1;-ms-transform-origin:50% 50%}

.close-detect-adblock{background:#fff;color:#E23A3A;text-align:center;position:absolute;top:-15px;right:5%;font-size:24px;cursor:pointer;width:30px;height:30px;line-height:30px;border-radius:100%;transition:all 0.3s cubic-bezier(.25,.8,.25,1);box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.12),0 1px 2px rgba(0,0,0,0.24)}

@keyframes detect-adblock-anim{0%{opacity:0.3;transform:translate(0px,80px)}100%{opacity:1;transform:translate(0px,0px)}}

@keyframes blinker{0%{opacity:1.0;}50%{opacity:0.0;}100%{opacity:1.0;}}

@media only screen and (max-width:640px){

#detect-adblock-zone,#detect-adblock,.close-detect-adblock{display:none;}}

</style>

<div id='detect-adblock-zone'><div id='detect-adblock'>

  <p><i class='fa fa-frown-o'/> <span class='detect-adblock-title'>Oh-No!! CÓ VẺ NHƯ BẠN ĐANG BẬT ADBLOCK</span> <i class='fa fa-frown-o'/></p>

  <p>Quảng cáo giúp ZONYONE duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn.</p>

  <p>Thích ZONYONE? Vui lòng <span class='detect-adblock-note'>tắt Adblock</span> hoặc cho ZONYONE vào <span class='detect-adblock-note'>danh sách trắng</span> trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn!</p>

<div class='close-detect-adblock' onclick='hidedetect()'>×</div>

</div></div>

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

setTimeout(function() {

  var info = document.getElementById("detect-adblock");

  var ads = document.querySelectorAll("ins.adsbygoogle");

  if ($(ads).height() === 0 ) {

    info.className = "show";

  }

}, 5000)

function hidedetect() {

  var e = document.getElementById("detect-adblock").style.display = "none";

};

//]]>

</script>

<!--Hết Khung thông báo phát hiện ADBLOCK-->
ZONY NGUYỄN
Tôi yêu thích công nghệ thông tin, và tôi muốn hỗ trợ bạn trong những lĩnh vực tôi biết, đồng hành cùng zony là chương trình kết nối giữa tôi và những người bạn

Related Posts

Đăng nhận xét