Paid-by-themewiki.top

Tuyên bố bản quyền thương hiệu


Tuyên bố bản quyền thương hiệuFile logo:


https://svgshare.com/i/gFs.svg
ONE THEME

https://svgshare.com/i/gJK.svg

https://svgshare.com/i/gGe.svg

https://svgshare.com/i/gFv.svg

https://svgshare.com/i/gJX.svg

MÃ MÀU THIẾT KẾ

Xanh : #7ED957
Xám : #545454

PHÔNG CHỮ THIẾT KẾ

Font sử dụng : Montserrat Semi
FILE GỐC TẢI VỀ : ZIP+